Regulamin konkursu

levee

Regulamin konkursu

Post autor: levee »

REGULAMIN:
1. Konkurs będzie podzielony na 3 kategorie: Grand Prix, Nagroda Klakiera, Bonus Aktywności.
a. Grand Prix - wyłonienie najlepszego modelu roku 2020, wybieranego przez jury.
b. Nagroda Klakiera - wyłonienie najlepszego modelu roku 2020, wybieranego w głosowaniu powszechnym przez publiczność.
c. Bonus Aktywności - loteria nagradzająca jednego z głosujących w "Nagrodzie Klakiera", wybieranego w formie losowania.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a. Uczestnik musi posiadać konto na forum Scalefun
b. Uczestnik jest zobowiązany do założenia warsztatu na forum, w celu pokazania procesu budowy modelu. Dopuszcza się prowadzenie warsztatów zbiorczych, pokazujących wiele prac.
c. Uczestnik jest zobowiązany do publikacji galerii modelu na forum Scalefun oraz jej odpowiedniego nazewnictwa, tj. wpisania w tytule znacznika [G-2020] (przykład: [G-2020] Nazwa galerii), najpóźniej w dniu 31.12.2020 roku o godz. 23:59.
3. Zgłoszenie modeli do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość modeli, w tym te których galerie zostały już opublikowane w roku 2020 oraz uzupełnić warsztaty, o ile nie były prowadzone.
5. W przypadku zgłoszenia galerii modeli nie opublikowanych w roku 2020, zostaną ode zdyskwalifikowane.
6. Nie dopuszcza się zgłoszenia galerii zbiorczych, w których pokazuje się więcej niż jeden model. Takie galerie zostaną zdyskwalifikowane.
7. Nie dopuszcza się do konkursu modeli, które były już prezentowanie na innych forach lub konkursach wcześniej niż w roku 2020. Takie galerie zostaną zdyskwalifikowane.
8. Uczestnik nie ma obowiązku rozpoczynać budowy modeli w warsztacie od początku, tj. pokazywać tzw. In-box. Celem warsztatu jest zaprezentowanie swojej pracy. Jakość warsztatu może mieć wpływ na zwycięstwo.
9. Wybór najlepszego modelu w kategorii Grand Prix zostanie dokonany przez Jury składające się z 5 osób, uznanych i wybitnych modelarzy wybranych z grona członków klubu Scalefun.
10. Wybór modelu jury dokona wg kryterium podoba się-nie podoba się. Jury ma prawo posiłkować się warsztatem danego modelu w celu określenia włożonego trudu w jego budowę, jeżeli same efekty końcowe nie pozwolą na jednoznacznie określenie zwycięzcy.
11. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
12. Wybór najlepszego modelu w kategorii Nagroda Klakiera odbędzie się przez głosowanie publiczności. Zwycięzcą zostanie model, który otrzyma najwięcej głosów.
13. Bonus Aktywności zostanie przyznany uczestnikowi, który weźmie udział w głosowaniu w kategorii Nagroda Klakiera i dobrowolnie poda swoje dane kontaktowe oraz wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody.
14. Lista nagród w konkursie ogłoszona będzie na forum Scalefun w dedykowanym do tego wątku, oraz ma prawo być aktualizowana do końca trwania konkursu.
15. Zwycięzcą konkursu w kategoriach Grand Prix oraz Nagroda Klakiera może zostać tylko jeden model. Nie przewiduje się remisów. W kategorii Bonus Aktywności losowany będzie tylko jeden uczestnik.
16. Nagrody przewidziane są tylko dla zwycięzcy z danej kategorii w myśl zasady „Zwycięzca bierze wszystko”.
17. Nie przewiduje się wyróżnień za 2. czy dalsze miejsca.
18. Członkowie jury są wykluczeni z uczestnictwa w konkursie o nagrodę Grand Prix.
19. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć zaprezentowanych na forum do promocji Scalefun oraz inicjatyw z tym związanych, jak również do publikacji zdjęć na portalach społecznościowych w ramach kont należących do Scalefun.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Grand Prix Scalefun 2020”