Regulamin Konkursu ScaleFun

plakat

1. Konkurs będzie podzielony na 3 główne kategorie: Grand Prix, Nagroda Klakiera, Bonus Aktywności.
a. Grand Prix - wyłonienie najlepszego modelu roku 2021, wybieranego przez jury.
b. Nagroda Klakiera - wyłonienie najlepszego modelu roku 2021 w pięciu kategoriach, wybieranych w głosowaniu powszechnym przez publiczność.
c. Bonus Aktywności - loteria nagradzająca jednego z głosujących w "Nagrodzie Klakiera", wybieranego w formie losowania.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
a. Uczestnik musi posiadać konto na forum Scalefun.
b. Uczestnik jest zobowiązany do założenia warsztatu na forum, w celu pokazania procesu budowy modelu. Dopuszcza się prowadzenie warsztatów zbiorczych, pokazujących wiele prac. Warsztaty muszą być odpowiednio oznaczone, tzw. tagami.
c. Uczestnik jest zobowiązany do publikacji galerii modelu na forum Scalefun oraz jej odpowiedniego oznaczenia tzw. tagiem, najpóźniej w dniu 31.12.2021 roku o godz. 23:59.

3. Tagi które uczestnik będzie musiał wybrać, będą trzy:
a. Oznaczenie odpowiedniej kategorii do której ma być przyporządkowany model.
b. Dokonanie zgłoszenia do konkursu poprzez wybranie "GrandPrix 2021" (wybranie "brak" oznacza brak chęci udziału w konkursie).
c. Oznaczenie czy wątek jest galerią/warsztatem.

4. Zgłoszenie modeli do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość modeli, w tym te których galerie zostały już opublikowane w roku 2021 oraz uzupełnić warsztaty, o ile nie były prowadzone.

6. W przypadku zgłoszenia galerii modeli nie opublikowanych w roku 2021, tylko w latach wcześniejszych, zostaną ode zdyskwalifikowane.

7. Nie dopuszcza się zgłoszenia galerii zbiorczych, w których pokazuje się więcej niż jeden model. Takie galerie zostaną zdyskwalifikowane.

8. Nie dopuszcza się do konkursu modeli, które były już prezentowanie na innych forach lub konkursach wcześniej niż w roku 2021. Takie galerie zostaną zdyskwalifikowane.

9. Uczestnik nie ma obowiązku rozpoczynać budowy modeli w warsztacie od początku, tj. pokazywać tzw. In-box. Celem warsztatu jest zaprezentowanie swojej pracy. Jakość warsztatu może mieć wpływ na zwycięstwo.

10. Wybór najlepszego modelu w kategorii Grand Prix zostanie dokonany przez Jury składające się z 5 osób, uznanych i wybitnych modelarzy wybranych z grona członków klubu Scalefun.

11. Wybór modelu jury dokona wg kryterium podoba się-nie podoba się. Jury ma prawo posiłkować się warsztatem danego modelu w celu określenia włożonego trudu w jego budowę, jeżeli same efekty końcowe nie pozwolą na jednoznacznie określenie zwycięzcy.

12. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

13. Wybór najlepszego modelu w kategorii Nagroda Klakiera odbędzie się przez głosowanie publiczności. Zwycięzcami zostaną modele, które otrzymają najwięcej głosów w swoich kategoriach.

14. Kategorie do jakich należy przyporządkować modele są następujące:
a. Traktory: wszelkie pojazdy cywilne, kołowe jak i gąsienicowe, o zastosowaniu niemilitarnym. (Przy zgłoszeniu galerii/warsztatu należy wybrać tag Kategorii: Pojazdy cywilne)
b. Samoloty: wszelkie statki powietrzne, silnikowe jak i nie silnikowe. (Przy zgłoszeniu galerii/warsztatu należy wybrać tag Kategorii: Samoloty)
c. Czołgi: wszelkie pojazdy kołowe jak i gąsienicowe, o zastosowaniu militarnym. (Przy zgłoszeniu galerii/warsztatu należy wybrać tag Kategorii: Pojazdy wojskowe)
d. Okręty: wszelkie statki i okrętny nawodne oraz podwodne, wojskowe jak i cywilne, które potrafią się poruszać tylko w środowisku wodnym. (Przy zgłoszeniu galerii/warsztatu należy wybrać tag Kategorii: Okręty)
e. Inne: wszelkie modele które nie przynależą do żadnych z powyższych kategorii. (Przy zgłoszeniu galerii/warsztatu należy wybrać tag Kategorii: Inne)

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii zgłoszonego modelu, w przypadku gdy przyporządkowanie będzie błędne lub niejednoznaczne.

16. Bonus Aktywności zostanie przyznany uczestnikowi, który weźmie udział w głosowaniu w kategorii Nagroda Klakiera i dobrowolnie poda swoje dane kontaktowe oraz wyrazi zgodę na ich przetwarzanie w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody.

17. Lista nagród w konkursie ogłoszona będzie na forum Scalefun w dedykowanym do tego wątku, oraz ma prawo być aktualizowana do końca trwania konkursu.

18. Zwycięzcą konkursu w kategorii Grand Prix może zostać tylko jeden model. Nie przewiduje się remisów. W kategorii Nagroda Klakiera zwycięzcą zostanie tylko 1 model w każdej z kategorii szczegółowych. W kategorii Bonus Aktywności losowany będzie tylko jeden uczestnik.

19. Nagrody są przewidziane tylko dla zwycięzców dla każdej z kategorii. Dalsze miejsca nie będą nagradzane.

20. Członkowie jury są wykluczeni z uczestnictwa w konkursie o nagrodę Grand Prix.

21. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć zaprezentowanych na forum do promocji Scalefun oraz inicjatyw z tym związanych, jak również do publikacji zdjęć na portalach społecznościowych w ramach kont należących do Scalefun.

projekt i realizacja:occasional designer logooccasionaldesigner